دیدار منتخبین دوره ششم شورای اسلامی شهر با آقای شهردار