پنج شنبه18/آذر/1400

جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی با حضور استاندار محترم  برگزار گرديد

 [widgetkit id="30" name="جلسه شوراي سازمان"]