دوشنبه27/دی/1400

تخصيص پنج ميليارد ريال از اعتبارات يارانه بخش مسكن جهت تكميل ديوار ساحلي شرق بيدخت

در پي حضور مورخه 95/9/11 وزير محترم راه و شهرسازي در شهرستان گناباد و درخواست كتبي شهرداري بيدخت طي نامه شماره 4205-95/9/11 و انعكاس مشكلات بوجود آمده در مسكن مهرو بيمارستان 15 خرداد در اثر سيلاب هاي ستوانت گذشته مبني بر تخصيص هفت ميليارد ريال جهت تكميل ديوار ساحلي جنب مسكن مهر ، دستور بررسي و اقدام همزمان با حضور وزير محترم اخذ شد. و در ادامه پيگيري هاي شورا و شهرداري و همراهي به موقع و موثر جناب مهندس بنايي نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي و برگزاري جلسات در وزارت راه و شهرسازي در نهايت با تخصيص مبلغ پنج ميليارد ريال جهت تكميل ديوار موافقت گرديد،و در چند روز گذشته نيز اعتبار مربوطه به استان ابلاغ گرديد،و هم اكنون پيمانكاران شهرداري در حال تكميل ديوار و احداث پل مربوطه مي باشند.

02

01