شنبه01/آبان/1400

مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ستادی و واحدهای تابعه سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با سفر به شهرستان گناباد ظرفیت ها پتانسیل ها و نیازهای حوزه مدیریت شهری شهرهای بيدخت،



كسب رتبه  (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت برای سومین دوره متوالی



آگهی مزایده کتبــی فروش زمین



آگهی تجدید مناقصه عمومي



دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیدخت با نیروهای آتش نشانی به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشاني و ايمني در محل ایستگاه آتش نشانی



کاشت نهال اکالیپتوس درحاشیه بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط واحد فضای سبز وخدمات شهر شهرداری بیدخت



حکم دکتر محمد رضا علی اکبری بیدختی منتخب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بیدخت به عنوان