24 خرداد سالروز تحقق حماسه سیاسی در انتخاب دولت تدبیر و امید گرامی باد.