شنبه01/آبان/1400

دیدار شهردار و ریاست شورای شهر بیدخت با دکتر کرمانی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان  رضوی

در این دیدار که به درخواست شهرداری بیدخت برگزار شده بود ، در خصوص مشکلات نیازها،ظرفیت ها و زیر ساختها و پتانسیال های ویژه اقتصادی ، گردشگری و سرمايه گذاري بيدخت بحث  وتبادل نظر  گرديد.


-مشاركت شهرداري بيدخت در طرح تامين دو ميليون تن آسفالت مورد نياز شهرداريهاي استان در افق دو ساله.
-خريد اعتباري ماشين حمل زباله و برخي اقلام مورد نياز شهرداري.

-مشاركت شهرداري بيدخت با سازمان در اجراي طرح اقتصادي مبتي بر برندينگ (توليد چادر بيدختي، و محصولات سوخت نگاري استادسلطانخواه) از نتايج اين ديدار  بود.