شنبه03/مهر/1400

همزمان با هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای اولین یادواره هشت شهيد ، باستانی کارشهرستان  و همایش ورزشهای زورخانه ای در محل آمفی تأتر

روباز کمپ گردشگری امام رضا (ع)شهر بیدخت برگزار گردید.

اين مراسم كه بعد نماز مغرب و عشا با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و همچنين با سخنراني حجت الاسلام ميري و  سردار هدایتی رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای بسیج كشور ودر ادامه با اجرای حركات باستاني كاران برگزار گرديد.