پنج شنبه18/آذر/1400

ادمه عمليات ساختماني هتل و تالار مشاركتي شهرداري بيدخت

اجراي نماي بيروني و داخل محوطه تالار

 

[widgetkit id="27" name="نما"]

 

اجراي رابيتس سقف هاي سالن ها و سفيد كاري

 

[widgetkit id="28" name="سفيدكاري"]

 

اجراي كاشي كاري سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه

 

[widgetkit id="29" name="آشپزخانه"]