شنبه03/مهر/1400
محمد پورحسین شهری 

 مسئول حوزه شهرسازي شهرداري بيدخت

آقاي مهندس محمد پور حسين شهري

شرح وظايف حوزه شهر سازي

1-     صدور پروانه هاي ساختماني و پايانكار، گواهي عدم خلاف و پاسخ استعلامات مربوط طبق ضوابط و مقررات

2-    هماهنگي با دفتر فني استانداري و رعايت ضوابط و مقرراتي كه از طريق دفتر فني ابلاغ مي گردد

3-    تعيين برركف براساس طرحهاي تهيه شده و ابلاغ آن به متقاضيان پروانه هاي ساختماني

4-    رسيدگي به شكايات مربوط به صدور پروانه ساختمان، با توجه به طرحهاي تفصيلي رجاع

5-    تعيين ميزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه و تكميل پرونده و ارجاع آن به ك م100

6-    حفظ و نگهداري كليه سوابق و پرونده هاهي مربوط به پروانه هاي ساختماني

7-    نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر و تفكيك آنها

8-    رسيدگي به امورات شهرسازي و كميسيون ماده5 و كنترل ساخت و سازها از باب رعايت معابر


 
 

سيستم يكپارچه شهرسازی

 مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختماني  در داخل حريم شهر

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختماني ساختمانی درداخل محدوده شهر

مراحل  صدور پايانكار

مدارك صدور پايانكار

فرم ثبت درخواست مراجعين در واحد شهرسازي شهرداري ها

 
   
   
   
   

 

شهرداران از ابتدا :

 

نام و نام خانوادگی شهردار

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

نام دستگاه قبلی

تاریخ شروع  به کار

تاریخ خاتمه خدمت

تعدادکارمندان شهرداری

تعداد کارگران رسمی شهرداری

تعداد کارگران غیر رسمی انجام کار معین ،شرکتی ،پیمانکاری

آقای محمدعلی امینی

ششم ابتدائی

22سال و6ماه و11روز

-

1332/12/9

1354/08/20

5

9

 

آقای همایون کلانی

دیپلم

2سال و5ماه 5روز

آموزش پرورش

1354/12/26

1357/05/31

10

7

2

آقای محمدرضاکاشانی

دیپلم

 2ماه و27 روز

بازنشسته ارتش

1357/7/1

1357/09/28

10

7

2

آقای عباس مهدوی

دیپلم

1سال و2ماه و13 روز

آموزش پرورش

1357/12/6

1359/02/19

16

9

4

آقای محمدرضازاده

دیپلم

1سال و2ماه و1 روز

آموزش پرورش

1359/2/20

1360/04/21

17

10

1

آقای عبداله حسینی

دیپلم

1سال و1ماه و21 روز

آموزش پرورش

1360/05/26

1361/07/17

16

11

1

آقای علیرضازمانی

دیپلم

2سال و8ماه و28 روز

آموزش پرورش

1361/07/18

1364/04/16

12

10

3

آفای غلامرضانقره

دیپلم

4سال و4ماه و21 روز

بسیج و سپاه

1364/04/17

1368/09/08

12

10

4

آقای علیرضا کریمی

دیپلم

4سال و 4 ماه و 3 روز

آموزش پرورش

1368/12/01

1373/04/04

9

13

-

آقای سیدمحمدامینی

فوق دیپلم

6سال و2ماه26روز

آموزش پرورش

1373/4/5

1379/07/01

6

12

2

آقای علیرضاکریمی

دیپلم

2سال و7ماه و21روز

آموزش پرورش

1379/08/10

1382/03/31

4

12

5

آقای علیرضاسلطانخواه

لیسانس

3سال10ماه و24روز

آموزش پرورش

1382/05/16

1386/04/10

3

10

15

آقای حسنعلی مهویدیزاده

دیپلم

1سال و 5 ماه و10روز

شهرداری

1386/06/01

1387/11/11

2

10

16

آقای محمد میر بیدختی

لیسانس

7سال

آزاد

1388/03/18

ادامه دارد

2

3

18

تاريخچه شهرداري بيدخت

شهرداري بيدخت در اسفندماه سال1332 تأسيس شده ساختمان جديد شهرداري بيدخت  در سال 1373 به بهره برداري رسيده  و داراي  600 متر زيربنا و 1600 مترعرصه مي باشد.