شنبه01/آبان/1400

((برخورد شهرداري بيدخت با ديوار نويسي هاي غير مجاز))با حضور معاون محترم استاندار و به همت دفتر امور شهری و شوراهای استنداری نشست هم اندیشی شهرداری های استان خراسان رضوی برگزار گردید .اجراي شبكه برق چاه فضاي سبز شهرداري در اراضي سيدآبادجلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی با حضور استاندار محترم  برگزار گرديدبرگرفته شده از روزنامه خراسان

سالروز شهادت جانسوز امام دوم شیعیان تسلیت بادادمه عمليات ساختماني هتل و تالار مشاركتي شهرداري بيدختبه اطلاع همشهريان محترم بيدختي مي رساند شهرداري در نظر دارد نسبت به پيگيري جهت اختصاص سهميه تاكسي عمومي شهر بيدخت اقدام نمايد،لذا متقاضيان محترم مي توانند نسبت به اعلام آمادگي و اطلاعات بيشتر تا تاريخ 95/8/18به شهرداري بيدخت مراجعه نمياند.