شنبه03/مهر/1400

مهندس معتمدیان استاندار محترم به همراه معاونین و مدیران کل استان به  شهر بیدخت سفر نموده و در محل گلزار شهدای گمنام مورد استقبال جمعی از شهروندان محترم بیدختی و مسئولین قرار گرفتند.گزارش تصویری حضور آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان رضوی به شهر بیدختاستاندار خراسان رضوی در‌ پیامی فرارسیدن میلاد حضرت شمس‌الشموس امام رضا (ع) را تبریک گفت.این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه 99/10/08 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت حدودبه نام خداوند جان وخرد
شهروندان محترم بیدختی درشرایطی که بافشارهای معیشتی ناشی ازتحریم وعملکردبرخی مسئولین ایجادگردیده همچنین القایدیدار منتخبین دوره ششم شورای اسلامی شهر با آقای شهرداربه استناد مجوز شورای شهر به شماره 162-99/12/10 اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد: